Dette skjer med din lønn nå
LUKK

Lønnsoppgjøret 2023:

Dette skjer med din lønn nå

Av Asle Olav Rønning

Publisert 3. mai 2023 kl. 16:36

Årets lønnsforhandlinger i staten er over. Nå står lokale forhandlinger for tur.

Resultatet fra lokale lønnsforhandlinger kan komme tidlig i år, og helt sikkert mye tidligere enn i fjor.

Årets oppgjør i staten var over etter tre dager med forhandlinger, uten hjelp fra Riksmekleren. Det betyr at alt ligger til rette for at lokale forhandlinger kan være i gang før sommeren.

I fjor ble de lokale forhandlingene utsatt på grunn av omlegging til nytt lønnssystem, og mange var ikke ferdige før langt ut i november. I år er det mellomoppgjør og det er kun penger det skal forhandles om.

To modeller

Det er nå to hovedtariffavtaler i staten, en som brukes av Unio og Akademikerne og en som brukes av LO og YS. Rammen for begge ble på 5,2 prosent i år.

For Unio og Akademikerne skal det forhandles lokalt om hele lønnstillegget. Disse forhandlingene skjer på det enkelte universitet, den enkelte høgskole eller annen statlig virksomhet. Partene kan bli enige om å gi alt eller deler av tillegget som generelt tillegg.

For medlemmer i LO- og YS er det nesten motsatt. Der får alle et flatt kronetillegg til alle på 31 000 kroner. Resten av tillegget, 15 prosent, står igjen til lokale forhandlinger.

Etterbetaling fra 1. mai

Når lønnstillegget kommer, vil det få virkning fra 1. mai, med etterbetaling for månedene som har gått.

For Unio og Akademikerne skal det forhandles om 5,3 prosent av lønnsmassen. Det tallet kommer fram etter at overheng (lønnstillegg avtalt i fjor som kommer til utbetaling i år) og lønnsglidning (forventet lønnsvekst utover det som er avtalt) er trukket fra, og det er tatt hensyn til at virkningsdatoen er 1. mai.

Leder Guro Lind i Forskerforbundet, som også var forhandlingsleder for Unio stat, sier at Unio er godt fornøyd med at potten til fordeling er stor, og at lokale tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for gode lokale forhandlinger.

I LO- og YS-området tilsvarer potten det skal forhandles om lokalt 0,85 prosent av samlet lønnsmasse. LO og YS er på sin side fornøyd med lavtlønnsprofilen i oppgjøret.

Planlegger lokale oppgjør

Forskerforbundet inngår i Unio og forhandler i de fleste statlige virksomhetene sammen med Akademikerne. Lena Marie Kjøbli er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NMBU. Kjøbli sier at de nå vil ha en dialog med både Akademikerne og arbeidsgiver om hvordan årets oppgjør skal innrettes.

− Hva vi lander på kan vi ikke forutsi nå, men vi vil prøve å gi våre medlemmer et svar på innretning før ferien, sier Kjøbli.

Fristen til å melde inn krav om individuelle tillegg, dersom det blir aktuelt, blir ikke før etter ferien. Formelt sett trenger ikke partene å være helt i mål før 31. oktober.

Håper på enighet før sommeren

Ved Oslomet er Erik Dahlgren hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet. Han sier at de første møtene foran årets lokale forhandlinger nå er planlagt. Håpet er å komme i gang raskt, og en løsning kan være å dele forhandlingene i to.

− Det er et mål å bli enige om et generelt tillegg før sommeren, og individuelle forhandlinger på høsten. Det gjør det litt enklere for oss å ha det generelle tillegget klart først, sier Dahlgren.

Takket være at årets oppgjør ikke gikk til megling, kan partene rekke å bli enige om et generelt tillegg før sommerferien.

− Nå har vi mer enn nok tid til å få det på plass, sier Dahlgren.

Det vil også bety raskere utbetaling av årets lønnstillegg. Dersom det blir enighet i første del av lokale forhandlinger før ferien, kan også alle få utbetalt generelt tillegg så snart som praktisk mulig, med etterbetaling fra 1. mai. Dahlgren peker på at mange er rammet av økende priser.

− Jeg tenker at det er et poeng i seg selv at lønnstillegget kommer så tidlig som mulig, sier han.

Les også: