«Dette språket er ikkje stort nok for både insentiv og incitament»

Insentiv til å publisere artiklar. Incitament til å produsere studiepoeng. Slik har språket om forsking og høgare utdanning vorte.