Disse prosjektene får millioner til koronaforskning

Forskningsrådet hasteutlyste 130 millioner kroner. Nå er det klart hvilke 30 prosjekter som får støtte.