Disse prosjektene får millioner til koronaforskning
LUKK

Disse prosjektene får millioner til koronaforskning

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. mai 2020 kl. 07:59

Forskningsrådet hasteutlyste 130 millioner kroner. Nå er det klart hvilke 30 prosjekter som får støtte.

130 millioner kroner ble nylig hasteutlyst til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.78 fagmiljøer leverte søknad til Forskningsrådet. 30 prosjekter får nå finansiering, skriver Forskningsrådet i en pressemelding. For eksempel:

  • En gruppe forskere ved Oslo universitetssykehus skal gjennomføre en nasjonal kartleggingsstudie av overlevelse og senplager etter intensivbehandling av COVID-19.
  • I et prosjekt skal forskere ved Oslomet studere sosial ulikhet og sosiale og medisinske risikofaktorer for dermed se effekt dette eventuelt har på sykdomsforløp og hvilke følger det får for arbeidsmarkedet. 
  • Forskere ved Universitetet i Bergen skal gjennomføre en samfunnsvitenskapelig studie der man skal undersøke hvordan befolkningen agerer på pandemien; opplevd risiko, adferd (konsekvens av oppfattet risiko og informasjon fra myndigheter) og sammenheng med personlighet.

Her kan du se hele listen over prosjekter som får finansiering.

19 prosekter ved universitetene

Alle søknadene har blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Prosjektene som får tildeling vil foregå ved en rekke institusjoner over hele landet og er innenfor mange ulike fagdisipliner. 19 av prosjektene er tilknyttet universitetene, tre fra helseforetakene og sju kommer fra forskningsinstituttene. Næringslivet er også koblet på sju av prosjektene.  

–  Vi mangler fortsatt mye kunnskap om koronaviruset. Forskningen skal bidra til å evaluere behandling og gi systematisk kunnskap om spredningen og effektene av viruset. Det er lovende å se så at så mange, sterke, norske forskningsmiljøer er tildelt midler. Jo mer kunnskap vi får, jo raskere, tryggere og smidigere kommer vi oss gjennom koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

– Forskning er nøkkelen til å møte mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Norge har svært mange gode fagmiljøer som nå kan sette alle kluter inn for å forstå og finne løsninger på koronakrisens mange aspekter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. 

Tildelingen er et unikt spleiselag mellom private og offentlige aktører. Trond Mohn stiftelse, en forskningsstiftelse opprettet av næringslivsleder og investor Trond Mohn, har gitt 30 millioner kroner. Kreftforeningen, som er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge har bidratt med 8 millioner kroner til Forskningsrådets hasteutlysning. I tillegg har Utenriksdepartementet og Forskningsrådet omprioritert midler slik at den totale summen som deles ut er 130 millioner kroner. 

Les også: