Disse gruppene vinner på lønnsoppgjøret, ifølge tillitsvalgt

Det blir viktig å løfte startlønnen for gruppene som kommer dårlig ut i omleggingen til nytt lønnssystem i staten, sier Kjell Erik Lommerud.