Forbudte følelser i akademia

Stipendiat Anne Bitsch skriver om hvordan forskerens følelser blir sett ned på i metodelitteraturen, men at kontakt med følelsene kan gi bedre forskere og bedre forskning.