Dynges ned av administrasjon: – Jeg er ikke professor i språkvitenskap fordi jeg elsker å sitte med excel-ark

Regjeringens effektiviseringskutt gjør at forskere får mindre tid til å forske. Nå går det mot politisk flertall for å fjerne den upopulære reformen.