Dyrenes bedrøvelige liv

Ragnhild Aslaug Sollund skriver best når straffesaker og mishandling får vike for oppløftende møter med dyr.