– Ein bevisst politikk å dytte administrative oppgåver over på vitskapleg tilsette

NTNU-professor Per-Olof Åstrand fekk så mange administrative oppgåver at han måtte trekke seg som studieprogramleiar. – Det er openbert at leiinga ser på tida til vitskapleg tilsette som gratis, seier han.