Ekspertutvalg skal se på akademisk frihet i Norge

Regjeringen vil sette ned et ekspertutvalg som skal utrede lovreguleringen av akademisk frihet og ansvar.