Nye regler for eksportkontroll kan ramme den akademiske friheten, mener viserektor Benedicte Carlsen

Viserektor Benedicte Carlsen ved Universitetet i Bergen mener Utenriksdepartementet burde ha snakket med forskerne før de foreslo nye regler.