Ekstrabevilgning til kunnskapssektoren i revidert budsjett

I revidert nasjonalt budsjett foreslår regjeringen å tilføre kunnskapssektoren i overkant av 1 milliard kroner.