En av verdens fremste psykologiprofessorer vitnet for feil mann. Det fikk konsekvenser.

Da det ble kjent at hun skulle være ekspertvitne i Harvey Weinstein-saken, fikk Elizabeth Loftus en epost fra universitetet. Amerikanske forskere står utsatt til i en tid preget av «cancel culture».