En bok som gir interessante perspektiver på alternativ historieskriving. Men det er vanskelig å forstå hvem den er skrevet for.

Boken om globalhistorie en populærfremstilling, men er preget av innforstått historiefaglighet.