«En god museumsmelding – oppfølgingen avgjør hvor god den er»

Kulturdepartementet la i mars fram ny stortingsmelding om museene i Norge. Universitetet i Oslo (UiO) mener at dette er en god og framsynt museumsmelding.