I mannsdominerte fagmiljøer kan kvinner havne utenfor de uformelle nettverkene som avgjører suksessen som forsker

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiO har prøvd å løse problemet.