En tid for tverrfaglighet

Selv om det er bred enighet om at tverrfaglighet er et ønske, er den ofte svært vanskelig å realisere i praksis. Her kommer et forslag til løsning.