Endelig likestilling? Ikke helt

Kvinner og menn har like muligheter for å gjøre akademisk karriere. Men karriereløpene er fortsatt ulike.