– Engelsk er ikkje eit nøytralt vitskapleg språk

Vitskapleg publisering på engelsk aukar over heile verda. Det inneber at visse former for kunnskap døyr ut, åtvarar forskarar.