Enighet i lønnsforhandlingene mellom Unio og staten

Det er enighet i lønnsforhandlingene mellom Unio og staten. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.