Enighet mellom LO, YS, Akademikerne og staten i lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret i staten er i havn med et historisk høyt sentralt lønnstillegg, ifølge YS og LO. Også Akademikerne bekrefter enighet.