Er det rimeleg at ein femtedel vitskapleg tilsette ikkje har fast jobb?

Framlegg til lovendring gjev ny von om offensiv mot mellombels tilsetting.