Eksamensjuks: Etter å ha levert denne oppgaven, ble studenten utestengt fra universitetet

Besvarelsen til studenten ved Universitet i Oslo fikk varsellampene til å blinke. Studenten, som ble tatt for juks, ble utestengt i to semestre.