Etterlyser fremragende forskning i revidert langtidsplan

Fremragende fagmiljøer er ikke lenger et tematisk område i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Flere frykter det betyr en nedprioritering.