EU vil støtte dei forskardrivne tidsskrifta

Kven skal betale for open publisering av forsking? EU ser no på korleis ein kan støtte institusjonelle tidsskrift som ikkje krev forfattarbetaling.