Hun er blant forskerne som publiserer aller mest i Norge. Men det er få andre kvinner helt i toppen.

Som radiograf kom Solveig Hofvind i kontakt med mange kreftsyke kvinner. Hun ble forsker fordi hun ville hjelpe dem.