Folkehelseinstituttet: Færre å lede, men flere ledere

Etter at regjeringen begynte å avbyråkratisere, har antallet ledere i Folkehelseinstituttet økt kraftig. Det er også langt flere enn før med millionlønn.