Færre søkere til lærer- og sykepleiefag

Mens IT-fag har fått langt flere søkere, er antall søkere til sykepleie redusert med 19 prosent.