Færre søkere til lærer- og sykepleiefag
LUKK
Annonse
Annonse

Færre søkere til lærer- og sykepleiefag

Av Julia Loge

Publisert 25. april 2019

Mens IT-fag har fått langt flere søkere, er antall søkere til sykepleie redusert med 19 prosent.

Etter mange års vekst i antall søkere til høyere utdanning, er det i år færre enn i fjor.

– Etter kontinuerlig økning i søkertallene de siste årene ser vi i år en nedgang på 2,3 prosent. Tallene for 2019 viser likevel at det fortsatt er god søking til høyere utdanning, sier avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit, Ann Elisabeth Wedø, i en pressemelding.

Annonse

138 732 personer har søkt studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak ved Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018.

Flere barnehagelærere, men færre lærere

Informasjonsteknologi ble satt som førstevalg av 378 flere personer (+6,3 prosent), og har dermed blant de største økningene, sammen med utdanninger i land- og havbruk som har økt med 7,5 prosent. Også lærerutdanning har økt, med 133 flere førstevalgssøkere, altså en økning på 1 prosent.

Det er litt lavere søkertall til grunnskolelærer- og lektorutdanningene, mens barnehagelærerutdanningen øker med nesten 300 søkere.

− Selv om tallene er gode og søkertallene til barnehagelærerutdanningen øker mye, så skulle jeg gjerne sett at det var enda flere som ville bli lærer for de yngste elevene i skolen. Det er på 1.- 7. trinn i barneskolen hvor behovet for lærere er størst de neste årene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Også reiseliv og språkfag har fått rundt 10 prosent færre søkere enn i fjor.

Større krav til sykepleiere

Det er 1 880 færre søkere til helsefag i år, en nedgang på -4,8 prosent. Helsefag består av flere utdanningstyper. Nedgangen er størst på sykepleiestudiene hvor det er 2 948 færre førstevalgssøkere i år, en nedgang på -18,7 prosent sammenlignet med året før. Utdanningstypen vernepleie har derimot en økning på 404 flere førstevalgssøkere eller + 10,7 prosent.

Ifølge Samordna opptak har nedgangen i søkertallene til sykepleieutdanningen etter all sannsynlighet sammenheng med innføring av et skjerpet opptakskrav, som gjelder fra og med årets opptak. Det er innført karakterkrav på minst 3 i norsk og matematikk.

Over halvparten av de som har søkt høyere utdanning har elektroniske vitnemål, og kan dermed se om de når de nye målene. «Søkere som ser at de ikke vil kunne dekke kravet innen dokumentasjonsfristen 1. juli, vil som regel la være å søke studium de ikke er kvalifisert for. Det kan tenkes at nedgang på søkning til sykepleie har gitt oppgang på andre utdanningstyper innen helsefag», skriver Samordna opptak i et faktanotat.

Også utdanningsministeren mener fallet i antall søkere er forventet, men håper at de raskt vil øke igjen.

− God kommunikasjon med pasienter, både skriftlig og muntlig, er viktig for sykepleiere. Sammen med karakterkravet i matematikk, vil dette gi enda bedre sykepleiere og mer trygghet for pasientene. Frafallet fra sykepleierutdanningen er for høyt og økte karakterkrav vil gjøre studentene bedre rustet til å gjennomføre studiet, mener Nybø.