Fagfellevurdering – felle eller vurdere?

Det ligger mye makt i å vurdere andres arbeider. Også mangelfulle og unyanserte fagfellevurderinger kan stenge dører, skriver Hilde Larsen Damsgaard.