– Får kjensla av at arkivmateriale blir sett på som ei plage

Arkivverket bør berre ha to arbeidsstader i landet der publikum får tilgang til fysisk materiale, ifølgje ei ny utgreiing.