Får ny UH-lov gjennom på Stortinget uten endringer

Men regjeringen må søke ulike flertall blant partiene på Stortinget. Høyres Kari-Anne Jønnes mener regjeringen vil overstyre sektoren når nedleggelse av studiesteder skal behandles politisk.