Fast vitenskapelige ansatte må lære seg norsk, mener Språkrådets direktør Åse Wetås

Direktør i Språkrådet Åse Wetås
har en tommelfingerregel:
Norsk når du kan, engelsk når du må.