«Faste midlertidige» skal utredes

Proba samfunnsanalyse skal undersøke om det er sammenheng mellom ekstern finansiering og midlertidighet.