«Faste midlertidige» skal utredes
LUKK

«Faste midlertidige» skal utredes

Av Lina Christensen

Publisert 5. juli 2022 kl. 12:13

Proba samfunnsanalyse skal undersøke om det er sammenheng mellom ekstern finansiering og midlertidighet.

Regjeringen har vært tydelig på at midlertidigheten ved universiteter og høyskoler skal ned. I dag er andelen midlertidige ansatte rundt 14 prosent, hvis man ikke regner med ph.d.-er og postdoktorer. I resten av arbeidslivet ligger nivået på rundt åtte prosent.

I tillegg kommer de såkalte «faste midlertidige», vitenskapelig ansatte som har fast kontrakt, men som risikerer å bli sagt opp når de eksterne prosjektmidlene tar slutt. Mens en gruppe NTNU-forskere har krevd «reell nedgang» i midlertidigheten, altså at det må inkludere «faste midlertidige», har NTNUs prorektor for forskning uttalt at betegnelsen ikke gir mening.

Annonse

Tilbakevendende tema

I vår lyste Kunnskapsdepartementet likevel ut et oppdrag som skal se på sammenhengen mellom ekstern finansiering av forskningsprosjekter og midlertidighet.

Fakta
«Faste midlertidige»

Uformell betegnelse på faste ansatte der stillingen er finansiert av eksterne midler, for eksempel fra Forskningsrådet, EU, offentlig sektor eller privat næringsliv.

Når de eksterne midlene tar slutt risikerer de å bli sagt opp. Det regnes som bortfall av oppgaver og anses dermed som gyldig grunn for oppsigelse ved fast stilling i henhold til statsansatteloven § 19 (1).

Statssekretær Oddmund Hoel begrunnet den gangen utlysningen med at ekstern finansiering er et tilbakevendende tema i debattene om midlertidighet, og at det er behov for mer kunnskap om temaet.

Nå kan Khrono melde at oppdraget har gått til Proba samfunnsanalyse. Prosjektleder Jens Plathe sier til nettavisen at de bant annet skal se på midlertidighet i sammenheng med akademisk frihet og organisering og ledelse.

Vil belyse ulike syn på hva som er midlertidighet

Utredningen skal gjennomføres via intervjubaserte case-studier ved tre institu­sjoner i universitets- og høyskolesektoren, samt en litteraturstudie som setter funn og konklusjoner inn i en internasjonal kontekst.

— Utfordringen her er ikke primært hvordan man skal definere midlertidighet, men at det kanskje ikke er enighet om hva som er å regne som uønsket midlertidighet. Vi vil belyse ulike syn på dette gjennom case-studiene, sier Plathe til Khrono.

Skal etter planen være ferdig til nyttår

Andelen forskerårsverk har økt fra rundt 1300 i 2016 til over 1600 i 2021. Samtidig har det vært en betydelig nedgang i andelen midlertidig tilsatte i forskerstillingene 1109 og 1110, fra mellom 60-70 prosent til i overkant av 30 prosent, ifølge Kunnskapsdepartementet. Da de lyste ut oppdraget skrev de at de vil komme til bunns i argumentet om at forskere i «økende grad er ‘fast midlertidig’ ansatte og at institusjonene med denne praksisen ‘pynter på statistikken’».

Oppdraget skal etter planen starte i løpet av høsten 2022, og være ferdig innen 31. desember 2022.

Les også: