UiO på jumboplass i midlertidighet
LUKK
Annonse
Annonse

UiO på jumboplass i midlertidighet

Av Asle Olav Rønning

Publisert 7. februar 2024 kl. 09:00

Nesten en av fem ved UiO er fortsatt uten fast ansettelse.

Universitetet i Oslo (UiO) ligger med 17,4 prosent midlertidig ansatte betydelig dårligere an enn Universitetet i Bergen (10,8 prosent), UiT Norges arktiske universitet (10,4 prosent) og NTNU (11,3 prosent).

Summary in English: UiO in last place

17.4 per cent of staff at the University of Oslo (UiO) are on temporary contracts, a far higher percentage than at the University of Bergen (10.8 per cent), Arctic University of Norway (10.4 per cent) and Norwegian University of Science and Technology (11.3 per cent). These figures apply to scientific staff. Within UiO, the faculties of Medicine, Mathematics and Natural Sciences, and Social Sciences have far more temporary staff than the other faculties. ‘UiO should not be worse than the other universities,’ says Katerini Storeng, president of the Norwegian Association of Researchers at UiO.

Tallene gjelder vitenskapelig ansatte. Innad på UiO ligger Det medisinske fakultet, Matnat og SV-fakultetet betydelig høyere i midlertidighet enn de andre fakultetene. Det går fram av tallene om midlertidighet som styret ved UiO fikk til orientering onsdag.

Katerini Storeng, leder for Forskerforbundet ved UiO, er ikke fornøyd med at UiO skiller seg markert fra de tre andre universitetene i det såkalte BOTT-samarbeidet.

− UiO bør ikke være dårligere enn de andre universitetene, sier Storeng, og mener det vil være interessant å lære av tiltak som har vært satt i gang ved de andre universitetene.

− Mye arbeid gjenstår

UiO vedtok en tiltaksplan for å redusere antall midlertidig ansatte i 2019, og andelen midlertidig ansatte sank fram til 2020. Deretter har det ikke vært noen ytterligere nedgang. I 2023 var det en svak økning, ifølge de nye tallene.

− Vi har sett at det gjenstår mye arbeid ved UiO for å få ned midlertidigheten, sier Storeng.

Hun er også opptatt av de forskerne som på papiret er fast ansatt, men som har ekstern finansiering og kan sies opp når finansieringen tar slutt. Storeng mener at UiO ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp vedtak om å arbeide for såkalt brofinansiering.

Fast, men midlertidig
Les reportasjen:
Fast, men midlertidig

Brofinansiering er en type økonomisk buffer som skal sikre eksternt finansierte forskere videre finansiering når prosjektperioden er over.

I et innlegg i Uniforum skriver styret i Forskerforbundet ved UiO at universitetet bør gjøre alvor av tidligere vedtak om å utrede brofinansiering. Forskerforbundet mener at et slikt tiltak vil gi den enkelte forsker tryggere rammer og økt forutsigbarhet.

To av tre midlertidige er forskere

UiOs egne tall viser at to av tre midlertidig ansatte er forskere. En stor del av disse er eksternt finansiert.

Det vil si at de arbeider på prosjekter finansiert av Forskningsrådet eller andre finansieringskilder, som for eksempel EUs forskningsprogrammer.

Usikkerhet knyttet til ekstern finansiering kan også «forplante seg» i flere ledd ved at fast ansatte forskere med prosjektfinansiering frikjøpes og at andre kommer inn i midlertidige stillinger, for eksempel for å utføre undervisningsoppgaver.

NTL: Etterlyser sterkere grep

Også NTL ved UiO er kritisk til at arbeidet med å få ned midlertidighet går tregt.

− Når man ser tallene, så ser det ut som om utviklingen har stagnert ved UiO, sier Ingar Mørkestøl Gundersen, som sitter i styret for NTLs lokallag ved UiO og selv er midlertidig ansatt.

Han viser til at UiB og UiT Norges arktiske universitet har mer enn halvert andelen midlertidige over en tiårsperiode, og at UiO ikke er i nærheten av å nå slike resultater. Gundersen mener universitetsledelsen bør ta sterkere grep.

− Jeg får inntrykk av at universitetsledelsen skyver fakultetene foran seg, men det virker ikke som om virkemidlene er tilstrekkelige. Jeg etterlyser tydeligere pressmidler for å få dem til å endre sin personalpolitikk. Det er ikke nok med dialog, sier han.

Mener målet er «krevende»

Stortinget debatterte onsdag en ny universitets- og høyskolelov, der alle partiene er enige om at bruken av midlertid ansettelse i sektoren skal ned.

Forskerforum har snakket med rektor Svein Stølen ved UiO, som onsdag ikke hadde anledning til å kommentere tallene.

I styremøtet pekte Stølen på en stor andel av de midlertidig ansatte ved Det medisinske fakultetet og ved SV-fakultetet er deltidsansatte.

Tallene ser bedre ut for UiOs del om deltidsansatte ikke er inkludert. Stølen sa at regjeringens mål om at universiteter og høgskoler skal komme ned på en andel midlertidig ansatte som er lik den i det øvrige arbeidslivet er «veldig krevende».

Les også: