Fellesløftet: – Det kan være et arbeidsuhell. Men det kan også være et signal om at vi har nådd en grense.

Forskningsrådet ventet på en halv milliard kroner som ikke kom. Redaktør Per Koch for fagbladet Forskningspolitikk tror det kan være et signal om knappere tider for forskning.