Fire ting som kjennetegner forskeryrket i 2021: – En livsstil, ikke bare en jobb

Forskere brenner for jobben, men er også opptatt av trygghet. De opplever toppstyrt detaljstyring. Og de har fått flere oppgaver, det er ikke nok å bare forske, ifølge ny rapport.