– Flere har ønsker om å skrive en artikkel, men de får aldri tid

Selv om politikerne sier at forskningen i museene skal styrkes, opplever mange ansatte at de har fått mindre tid til å forske.