Flest midlertidig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen

Nesten hver fjerde vitenskapelig ansatt ved universitetene i Bergen og Oslo har kun en midlertidig stilling.