Flest midlertidig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen
LUKK

Flest midlertidig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 2. januar 2019 kl. 15:28

Nesten hver fjerde vitenskapelig ansatt ved universitetene i Bergen og Oslo har kun en midlertidig stilling.

Det viser tall hentet fra Statens database for høyere utdanning, samlet av Forskerforbundet, fra høsten 2018. Mens andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet generelt er på 9 prosent, er andelen dobbelt så høy, 18,3 prosent, blant vitenskapelig ansatte i akademia. Det skriver Klassekampen. Det var Khrono som omtalte tallene først.

Tallet har ligget rundt 18 prosent i hele Erna Solbergs regjeringsperiode.

– Det viser at det ikke blir jobbet systematisk nok på institusjonsnivå, sier Guro Elisabeth Lind, påtroppende leder i Forskerforbundet til Klassekampen.

Forskerforbundet bekymret både for vilkårene i de offentlige forskermiljøene og rekrutteringen til forsking.

– Høy midlertidighet er en dobbel trussel mot kvaliteten på forskningen, sier Lind, som selv er kreftforsker og professor ved Universitetet i Oslo.

– Forskerne må prioritere å posisjonere seg for neste engasjement, i stedet for å kunne konsentrere seg fullt ut om forskingsarbeidet. Samtidig fører korte engasjementer til at de langsiktige perspektivene forsvinner fra selve forskningen, sier hun.

Iselin Nybø tror på raske endringer

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier hun har tro på raske endringer med den nye loven for statsansatte. Hun sier også at den totale midlertidigheten i undervisnings- og forskerstillinger ble redusert med rundt et halvt prosentpoeng fra 2016 til 2017.

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen sier til Klassekampen at han har som ambisjon å redusere midlertidighetstallene betydelig.

UiO har i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene nylig fått avtale­festet en samlet virkelighetsforståelse om problemet, som grunnlag for handling.

– Vi har også lagt inn mål i årsplanen for å få ned midlertidighetstallene, og de ulike fakultetene må nå rapportere både tiltak og resultater.

Også høy midlertidighet blant saksbehandlere

Også blant de tekniske og administrativt ansatte i sektoren er midlertidigheten høyere enn landsgjennomsnittet. Blant saksbehandlere og utrederstillinger og blant ingeniørene ligger midlertidigheten på rundt 12 prosent, mens den er betydelig høyere i andre tekniske hjelpestillinger (27 %) og kontorstillinger (26 %), skriver Forskerforbundet. 

Her er Forskerforbundets oversikt over midlertidighet blant de som jobber med undervisning og forskning:

Foto: Forskerforbundet. Kilde: DBH

Det siste året har andelen midlertidige gått noe ned ved universiteter, mens den har gått opp ved statlige høyskoler og vitenskapelige høyskoler.

De private institusjonene har langt lavere midlertidighet enn de offentlige. Ved private høyskoler var den i 2018 på 8,5 prosent, og ved private vitenskapelige høyskoler 11,5 prosent.

Her er tallene for saksebehandlere og utredere:

Foto: Forskerforbundet. Kilde: DBH

  • Les også: