– Ikke uvanlig at en forsker er midlertidig ansatt i 10–15 år
LUKK
Annonse
Annonse

– Ikke uvanlig at en forsker er midlertidig ansatt i 10–15 år

Av Jørgen Svarstad

Publisert 28. mars 2017 kl. 11:28

Som Forskerforum skriver tirsdag, vil regjeringen stramme inn reglene for bruk av midlertidige ansettelser i staten. 
Forslag til en ny lov kalt «Ansatt i staten» skal legges frem for Stortinget før påske. Denne skal erstatte dagens tjenestemannslov.

Fakta
<
Blant annet skal midlertidig ansatte nå få fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag. Og etter dagens regelverk har vikarer i vitenskapelige stillinger et dårligere stillingsvern enn andre vikarer. Dette er også fjernet i det nye forslaget (se faktaboks).

Regjeringen snudde 

–  Dette lovforslaget kan sikre flere forskere fast stilling, og slik bidra til økt kvalitet i norsk forskning, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar på Forskerforbundets nettsider.
Det opprinnelige høringsforslaget fra regjeringen fikk mye kritikk fra arbeidstakerorganisasjonene. Et partssammensatt utvalg kom i 2015 med forslag til ny lov, men i regjeringens første forslag var flere av forslagene som skulle redusere bruken av midlertidige stillinger borte. Nå har regjeringen snudd.

Les også: Sjekk hvor mange midlertidige det er der du jobber

– Et viktig gjennomslag 

– Regjeringen skal ha ros for å ha lyttet, blant annet til våre tydelige innspill. Dette er et viktig gjennomslag for Forskerforbundet. I dag er det ikke uvanlig at en forsker er midlertidig ansatt i 10-15 år. Den nye loven er en marsjordre til institusjonene om å sikre sine ansatte faste stillinger, sier Aaslestad.
Han understreker at han ikke har lest hele lovforslaget, men kommenterer denne konkrete lovendringen. I dag er det over dobbelt så høy midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren som i arbeidslivet for øvrig.

–  Mye arbeid gjenstår 

– Fortsatt vil det gjenstå mye arbeid for å få ned den høye midlertidigheten i universitets- og høgskolesektoren. Det vil fortsatt være behov for en kulturendring ved institusjonene. Men nå får vi et bedre lovverk å støtte oss til i dette arbeidet, sier Aaslestad.
– Utsikten til fast jobb er en viktig grunn til at mange kvier seg for å satse på en forskerkarriere. Lavere midlertidighet ville betydd mye for rekrutteringen til forskeryrket. I tillegg er det bra for kvaliteten. Ingen blir en bedre forsker eller underviser av å leve i usikkerhet for om man har jobb neste semester, avslutter Aaslestad.

Les også: