– Folk kjem til slutten av postdoktorperioden og veit ikkje kva dei skal gjere

Korte engasjement gjer at postdoktorar må gripe til enkel og risikofri forsking. Dermed får dei aldri tid til å utvikle ein sjølvstendig forskarprofil.