Folkehelseinstituttet og Forskningsrådet frykter hurtige budsjettkutt

Store kutt og korte frister skaper hodebry og sjokkeffekt.