Folkehøgskoler får strømstøtte. Curt Rice tolker det som en prinsipiell anerkjennelse fra regjeringen.

I likhet med alle andre offentlige aktører kan ikke universiteter og høyskoler forvente kompensasjon for økte strømutgifter, svarer Kunnskapsdepartementet.