Før de to høyskolene fusjonerte, ble de enige om at framtidig vekst skulle skje ved begge studiestedene. Det skjedde ikke.

Oslomet har fått mange hundre flere ansatte etter fusjonen mellom høyskolene i Oslo og Akershus. Men det er i Oslo. På Kjeller har de blitt 118 færre.