Før de to høyskolene fusjonerte, ble de enige om at framtidig vekst skulle skje ved begge studiestedene. Det skjedde ikke.
LUKK
Annonse
Annonse

Oslomet:

Før de to høyskolene fusjonerte, ble de enige om at framtidig vekst skulle skje ved begge studiestedene. Det skjedde ikke.

Av Julia Loge

Publisert 10. mars 2019 kl. 21:38

Oslomet har fått mange hundre flere ansatte etter fusjonen mellom høyskolene i Oslo og Akershus. Men det er i Oslo. På Kjeller har de blitt 118 færre.

– Se på den glasuren! Den er så deilig!

Anna Egan viser fram et nybrent porselensprodukt hun har laget til et prosjekt om lys. Hun studerer produktdesign ved Oslomet på Kjeller. Hun bor i Oslo, men pendler daglig ut til studiestedet i utkanten av Lillestrøm. Det er verd det, for på Kjeller har produktdesign-studentene mange og romslige verksteder. Noe av det Anna liker best, er de store vinduene.

– Du får lyset inn. Det letter tankene litt. Så har du lærerne, Sigrid, Astrid og Kristin. De har lært meg alt mulig; nå kan jeg printe i porselen, stråler Anna.

Student Anna Egan viser fram 3D-printet porselen. Foto: Julia Loge

3D-printeren er del av et forskningsprosjekt, men studentene får også prøve seg. Anna er ikke bare på fornavn med lærerne, etter hvert har hun blitt dus med vekteren som kaster ut de ivrigste studentene klokken ti om kvelden. Men selv om Anna og medstudentene hennes har kjøkken med to stekeovner og kan være på universitetet til sent på kveld, mener de ansatte at det har blitt stillere i gangene.

– Noen ganger er det en levende campus her, men til tider kan det virke ganske tomt, sier universitetslektor Anne-Catrine Wolden.

Det er lunsjtid, men stille i kantinen, ingen myldrer rundt de halvfulle pappeskene med gratis vareprøver i «studentposer», og bare et par sitter på lesesalsplassene langs de store vinduene utenfor biblioteket.

Stille i gangene

Da høgskolene i Oslo og Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høyskolen skulle ha to campuser, Pilestredet i Oslo og Kjeller i Akershus. I Akershus var de ansatte bekymret for at de skulle bli spist opp av Oslo, og i intensjonsavtalen står det at framtidig vekst skulle skje ved begge studiestedene. Ifølge Database for statistikk over høgre utdanning har Kjeller fått 60 færre studenter mellom høsten 2010 og høsten 2018. Samtidig har Oslo fått 3010 flere. Selv om Oslo alltid var størst, er balansen endret, og andelen som studerer på Kjeller, har gått ned fra 20,5 til 16 prosent.

– Det er verd å titte på situasjonen da vi fusjonerte, for endringene har skjedd så gradvis. Men sammenligner vi de to bildene, er det ganske annerledes nå, sier Torgrim Eggen, studieleder for produktdesign.

Utdrag fra intensjonsavtalen fra 2008 mellom høyskolene i Oslo og Akershus.

 Flyttefot

Ved fusjonen hadde Høgskolen i Akershus én doktorgradsutdanning, Høgskolen i Oslo hadde to. Nå har universitetet sju. Men selv om noen av stipendiatene har kontor på Kjeller, er alle kurs i Oslo, forteller førsteamanuensis Kristin Halvorsen. Sammen med førstelektor Mona Meyer har hun merket endringene under Fakultet for helsevitenskap. Alle ansatte i vernepleie har flyttet til Oslo og tatt med seg master- og doktorgradsstudentene. Jordmor- og helsesøster, to videreutdanningstilbud til sykepleiere, har også i praksis flyttet, ifølge gruppen som møter Forskerforum på Kjeller.

Når deler av fagene flytter, ødelegger det for Kjellers mulighet til å skape brede og robuste fagmiljøer, mener Meyer. Hovedbibliotekar Gyrid Vikøren stemmer i:

– Det gir en synergieffekt å ha utdannelser på ulike nivåer, både bachelor, master og doktorgrad, sier hun.

Andre fag har blitt innlemmet i studier på campus i Oslo, slik at studentene har undervisningen der. Og når emnene først er blitt felles med studiested Pilestredet, er det vanskelig å få studentene ut til Kjeller.

– Det har vært en stor lekkasje herfra. Alt dette gjør noe med energien til stedet, sier Gro Røkholt, som også er førstelektor på sykepleierutdanningen.

Campus Kjeller

Færre ansatte

Den største endringen er i antall årsverk. Etter fusjonen har Kjeller gått fra 321 ansatte til 203 ansatte, ifølge Oslomets tall. Det tilsvarer en reduksjon på 37 prosent i antall årsverk.

– Framtidig vekst skulle skje ved begge studiestedene. Det har ikke skjedd. Det har blitt færre studenter, ansatte og tilbud her på Kjeller, så universitetet bryter med premissene som lå til grunn for sammenslåingen, sier professor Gunnar H. Gundersen.

Han er leder for Institutt for produktdesign. Sammen med de andre i den lille aksjonsgruppen kan han ramse opp flere små endringer: redusert IT-hjelp, studentveilederen som ikke ble erstattet, Åpen dag som kun arrangeres i Pilestredet og Oslomets nye campusplan, som kun handler om muligheter og problemer i Oslo. I tillegg er fellesadministrasjonen i Oslo.

Forskningsparken

– Man snakker aldri om Kjeller som en del av løsningen, påpeker Gundersens kollega Torgrim Eggen.

Instituttleder Gunnar H. Gundersen mener de har mye bedre plass på Kjeller enn de kunne drømt om hvis de skulle holdt til sentralt i Lillestrøm eller Oslo. Foto: Julia Loge

Han mener Oslomet vegrer seg for å se etter samarbeidspartnere i forskningsmiljøet på Kjeller. Selv om Kjeller ligger en busstur unna Lillestrøm, er det rundt 70 kunnskapsbedrifter med 1500 forskere på Kjeller. Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk institutt for luftforsking og Institutt for energiteknikk holder også til der. For to år siden overtok Universitetet i Oslo hele Universitetssenteret på Kjeller, som ligger like over veien fra Oslomet. Eggen mener det var en tapt mulighet for Oslomet. Gundersen er én av to instituttledere på Kjeller, men det er ingen dekaner eller direktører med fast tilhold «der ute».

– Vi krever å få forsknings- og undervisningsmiljøer ut hit, stedlig ledelse og minst én funksjon i fellesadministrasjonen, for å sikre tilstedeværelse. Vekst og utvikling var en forutsetning for fusjonen, sier Gundersen.

Han mener Oslomet burde satse på å utvikle Kjeller mot helse og teknologi, som et overordnet konsept hvor også hans fag passer inn.

– Jeg vet det ble lagt frem for departementet i fjor som et forslag fra rektor til å søke om midler utenfor rammen.

Følges opp i budsjettkamp

Oslomet-rektor Curt Rice.

Gundersen mener dette bør følges opp i årets budsjettkamp. Han får støtte fra rektor Curt Rice, som skriver til Forskerforum at «utvikling av studiested Kjeller med i OsloMet sitt innspill til satsing utenfor rammen av statsbudsjettet».

– Vi er klar over at antallet studenter og ansatte har gått ned ved studiested Kjeller. Det er ikke en styrt retning, og det er en sammensatt årsak til at det har blitt slik.  Nå har vi også vært gjennom en periode der vi har jobbet med å avklare rammene for Oslomet sin tilstedeværelse på Romerike, og styret vedtar 7. mars om vi skal be Kunnskapsdepartementet om godkjenning av det ferdigforhandlede forslaget til kontrakt om en ny leieperiode for bygget på Kjeller, sier Rice.

– Dersom KD godkjenner kontrakten, vil vi straks gjenoppta arbeidet med utvikling av campuset på Kjeller. Det handler både om å skape et oppgradert, utviklende og levende læringsmiljø som blir attraktivt for både studenter og ansatte, og om å utvikle en tydelig faglig profil. Vi ønsker at universitetet skal ha en bred og sterk faglig tilstedeværelse i kunnskapsmiljøet på Kjeller og regionen for øvrig. Vi har for eksempel et stort potensiale i økt samarbeid med Ahus, den kommende storkommunen Lillestrøm, og det stadig voksende arbeids- og næringslivet i området. Dette arbeidet har jeg tatt initiativ til å diskutere med KD i vårt etatsstyringsmøte, forsikrer Rice.

Sandvika avvikles

Oslomet har et studiested til i Akershus, og i høst var det 410 studenter i Sandvika, vest for Oslo. De studentene vil få fullføre, men så har Oslomet vedtatt å legge ned. Asbjørn Seim, direktør for digitalisering og infrastruktur, sier at det koster mer enn det smaker for universitetet å opprettholde studietilbudet der.

– Vi har ikke klart å få opp det volumet i utdanningstilbudet her som er nødvendig for å få et godt studiested og studietilbud, sa Seim til Khrono i januar.

Selv om studiestedet i Sandvika legges ned, er det ikke sikkert at det gagner Kjeller.

– I det stille har det skjedd forsvinninger som er bekymringsfulle hvis man skal opprettholde to studiesteder. Jeg vet ikke om styret er klar over dette. Hadde jeg vært politiker fra Akershus, så hadde jeg slått alarm, sier Gundersen og sender utfordringen videre.

– Sats på Kjeller

I Stortingets utdannings- og forskningskomite sitter Turid Kristensen, Høyre-politiker fra Lørenskog i Akershus. Kristensen vil gjerne at noen satser på Kjeller, men selv kan hun ikke gjøre stort.

– Jeg tror det er fint lite jeg kan gjøre som stortingspolitiker, universitetene har et sterkt selvstyre. Så selv om jeg kanskje kunne hatt lyst …, svarer hun.

Det er ikke langt fra Kjeller til Oslo, men det viser seg at studentene er stedbundne. En undersøkelse fra HiOA viste at 76 prosent av sykepleiestudentene fra Kjeller får seg jobb i Akershus, og bare 11 prosent flytter til Oslo.

– Jeg er av den klare oppfatningen at det må beholdes et studiested på Kjeller. Det er viktig for Akershus og ikke minst for miljøet rundt Lillestrøm. Det de i realiteten gjør, er å legge ned høyskolen i Akershus, sier Kristensen.

  • Les også: