Trøndelag Forskning og Utvikling får utsatt fusjonsfrist
LUKK

Trøndelag Forskning og Utvikling får utsatt fusjonsfrist

Av Julia Loge

Publisert 30. mars 2020 kl. 15:23

Forskningsinstituttet er for lite og kan miste grunnbevilgning. Nå får de lenger tid til å sikre en avtale med NTNU samfunnsforskning.

Forskningsinstituttet Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) i Steinkjer tilfredsstiller ikke kravene for å motta statlig grunnbevilgning. Med bare 17 ansatte har de for få ansatte med høy nok kompetanse, og de har publisert for få vitenskapelige artikler.

Forskningsrådet anbefalte at Kunnskapsdepartementet tok TFoU ut av grunnbevilgningssystemet fra 2019. Men i samråd med TFoU kom departementet til at den faglige virksomheten ved TFoU kunne videreføres på en god måte hvis instituttet fusjonerte med en annen FoU-institusjon.

Nå er det konkrete planer om en fusjon med NTNU Samfunnsforskning. Instituttene får utvidet fristen, før 1. juli 2020 må de fatte beslutning om en eventuell fusjon og få på plass en fusjonsavtale.

– Jeg ønsker å la instituttene følge den tidsplanen de selv har lagt og håper fusjonen lykkes. Det er viktig med gode forskningsmiljøer i Trøndelag. Jeg har derfor kommet til at fristen for instituttene til å inngå avtale om fusjon forlenges til 1. juli 2020. Fusjonen må iverksettes innen 1. januar 2021, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

– Vi arbeider med en løsning som er beste mulig for Trøndelag Forskning og Utvikling, for InnoCamp og for Trøndelag, sier Skogvold. Dette er et fornuftig og naturlig steg i prosessen med samling i Trøndelag. Et sterkt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt i Trøndelag, som både er nasjonalt og regionalt relevant, vil være bra for hele Trøndelag, sier direktør Øyvind Skogvold i en kommentar.

  • Les også: