Forskningsinstituttene får fortsatt støtte til EU-prosjekter
LUKK

Forskningsinstituttene får fortsatt støtte til EU-prosjekter

Av Julia Loge

Publisert 6. oktober 2022 kl. 10:25

Regjeringen setter av 500 millioner kroner i året til ordningen Retur-EU.

Ifølge Kunnskapsdepartementet øker de rammene for Resultat-EU, som er støtten forskningsinstitutter får som egenandel når de får forskningsprosjekter fra EUs forskningsprogram Horisont Europa.

– Norske forskingsinstitutt lykkes svært godt i Horisont Europa og henter hjem stadig mer EU-penger, faktisk mye mer enn ventet. Det gjør at vi må finne en bedre og mer forutsigbar måte å budsjettere for støtteordningen Retur-EU. Nå setter vi en ramme som gir stort rom for at forskingsinstituttene kan satse på å vinne enda mer penger fra EU i årene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Når norske forskingsinstitutter deltar i EU-prosjekter får de ikke dekket alle kostnadene, fordi EU regner med at forskningsorganisasjoner har høyere offentlig grunnbevilgning enn det instituttsektoren i Norge har. For å kompensere litt av dette gapet, får norske institutter som har fått EU-penger støtte gjennom Retur-EU. Det er Forskningsrådet som administrerer ordningen.

– Norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor har overgått forventningene i konkurransen om forsknings- og innovasjonsmidler fra EU. Totalt har de norske miljøene hentet hjem mer enn 16 milliarder kroner fra Horisont 2020-programmet. Retur-EU legger til rette for at norske forskningsinstitutter fortsatt skal ha gode forutsetninger for å lykkes i denne knallharde konkurransen, kommenterer Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

  • Les mer: