Forskingsinstitutt er for lite, mister tilskudd
LUKK

Forskingsinstitutt er for lite, mister tilskudd

Av Julia Loge

Publisert 14. januar 2020 kl. 15:32

Trøndelag forskning og utvikling mister nå statsstøtten for 2019.

Forskningsinstituttet Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), med base i Steinkjer, hadde årsskiftet som frist for å finne en fusjonspartner. Hvis ikke ville de miste basistilskuddet fra staten for 2019, skriver Universitetsavisa.

Direktør Øyvind Skogvold og forskningsleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, Foto: TFoU
Direktør Øyvind Skogvold og forskningsleder Roald Sand var glade da de nådde gjennom med EU-prosjekt søknad i 2019. Foto: Trøndelag forskning og utvikling

Årsaken til at de mister tilskuddet på 3,5 millioner kroner er at instituttet ikke har levert godt nok på kravene Norges forskningsråd stiller. Med bare 17 ansatte har de for få ansatte med høy nok kompetanse, og de har publisert for få vitenskapelige artikler.

Statsråd Iselin Nybø svarer Universitetsavisa på epost at basistilskuddet for 2019 ikke vil bli utbetalt.

– Jeg ville gi TFoU muligheten til å bli mer robust ved å fusjonere med en annen forskningsinstitusjon. Forutsetningen for tildeling for 2019 var at TFoU innen utgangen av 2019 ferdigstiller en fusjon med en annen FoU-institusjon. Jeg framholdt også at med Stortingets samtykke vil TFoU kunne påregne å bringe med seg et beløp tilsvarende basisbevilgningen for 2019 inn i den nye organisasjonen, skriver Nybø i eposten.

Flere andre har engasjert seg i saken. I slutten av november 2019 sendte NHO-direktør i Trøndelag, Tord Lien, følgende tekstmeldinger til Iselin Nybø:

Bildet er en sammenstilling av to PDFer som Forskerforum har fått innsyn i og viser SMS utveksling mellom Tord Lien og Iselin Nybø.
Bildet er en sammenstilling av to PDFer som Forskerforum har fått innsyn i.

– TFoU er svært viktig for bedriftene og kommunene som kunnskapspartner. For NHO er det derfor av stor betydning at dette forskningsinstituttet består, og en fusjon med NTNU Samfunnsforskning gir mening, sier Tord Lien til Universitetsavisa.

TFoU-direktør Øyvind Skogvold ønsker fortsatt å fusjonere med NTNU Samfunnsforskning, ifølge Universitetsavisa. Roger Lian, direktør i NTNU Samfunnsforskning, sier at de har lagt opp til en utredningsprosess med vedtak innen juni i år, men at det forutsetter at NTNU Samfunnsforskning får videreført TFoUs basisfinansiering.

  • Les også: